ข้อเข่าเสื่อม กระดูกเสื่อม กระดูกพรุน 
 
 

คือ โรคที่มีความผิดปกติของกระดูกอ่อนข้อต่อ จากการลดลงของสารมิวโคโพลี่แซกคาไรด์คอนดอยตินซัลเฟต ซึ่งเกี่ยวข้องกับคอลลาเจน และโปรตีนโอไกลแคน ที่เป็นองค์ประกอบเนื้อพื้นกระดูก ทำให้กระดูกอ่อนข้อต่อแตกหลุดออก ร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกแข็งใต้กระดูกอ่อนข้อต่อหนาตัว หรือมีการสร้างกระดูกใหม่ของขอบข้อ หรือกระดูกงอกเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าว ทำให้ข้อเข่ามีรูปร่างเปลี่ยนไป โดยไม่มีสาเหตุจากการอักเสบ
 
 
โรคข้อเสื่อม
สาเหตุของโรคข้อเสื่อม
อายุที่เพิ่มมากขึ้น
เพศหญิงมีความเสี่ยงมากกว่าเพศชาย
การมีภาวะน้ำหนักเกิน
การใช้งานข้อเข่าที่มากเกินไป
การยกของหนัก รวมถึงอิริยาบถในการทำงาน
การนั่งในท่างอเข่านานๆ ท่านั่งยองๆ
ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงให้ข้อเข่าเสื่อมได้ทั้งสิ้น


 
 
 
 

ข่าวดี !!! นักวิจัยม.เชียงใหม่
ได้เป็นครั้งแรกของโลก
 

 

จากผลงานวิจัยของ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ทำให้ค้นพบสรรพคุณของ สารเซซามิน Sesamin ว่าสามารถช่วยยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อม เป็นครั้งแรกของโลก  โดยค้นพบว่า สารเซซามิน Sesamin มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ 

 

 

 

 

สารสกัดเซซามิน Sesamin จะทำหน้าที่ในการยับยั้งสาร Interliukin-1 Beta ที่เป็นตัวเร่ง และกระตุ้นให้เกิดการทำลายเส้นใยคอลลาเจน และสารชีวโมเลกุลต่างๆ ของเนื้อกระดูกอ่อน  ดังนั้นหากผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเมื่อได้รับสารเซซามิน Sesamin จากงาดำ ในปริมาณที่เพียงพอ ก็จะสามารถป้องกัน หรือ ระงับอาการของโรคข้อเสื่อมและ ข้ออักเสบได้

ยิ่งไปกว่านั้น สารเซซามิน ยังช่วยกระตุ้นในการสร้างเซลล์กระดูก  พบว่าคนที่บริโภคเซซามิน สารสกัดจากงาดำ เป็นประจำนอกจากจะช่วยให้กระดูก และฟันแข็งแรงแล้ว  ยังช่วยเพิ่มมวลกระดูกได้อีกด้วย สารสกัดเซซามินจึงดีต่อผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน

 
 

 

 

 

 
สารสกัดเซซามิน Sesamin สารสกัดจากงาดำ ผลงานวิจัยของนักวิจัยดีเด่น ศ.ดร.ปรัชญา  คงทวีเลิศ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ และเซลล์ต้นกำเนิด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมระดับโมเลกุลของไทย ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  ได้รับการยอมรับและจดสิทธิบัตรระดับโลก
 
คุณสมบัติของ งาดำ เป็นธัญพืชที่มีผู้ใช้เป็นอาหารมากกว่า 4,000 ปี จากการศึกษาวิจัย ได้พบว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าทางโภชนาการมาก โดยมีส่วนผสมของ สารอาหารต่างๆ ครบทุกชนิด นอกจากนั้น ในงาดำ ยังพบสารที่มีคุณสมบัติ ที่สามารถออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ซึ่งได้มีรายงานการศึกษาวิจัยทั่วโลก ทั้งในระบบโมเลกุลและในคน เป็นสารในกลุ่มของ Lignin ชื่อว่า เซซามิน (Sesamin)
 
 
 
 
จากการทดสอบ สารสกัดเซซามิน (Sesamin) ในห้องแลปเราพบว่า
เซซามินต้านการอักเสบ
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัย ที่ได้ทำการศึกษาที่หน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิด
Thailand Excellence Center for Tissue Engineering and Stem Cells) พบว่า
กราฟ_Sesamin
1. สารสกัดเซซามิน (Sesamin) สามารถยับยั้งการทำงานของสารสื่ออักเสบ ชนิด IL-1 Beta (อินเตอร์ลิคิลวัน เบต้า) ได้ โดยการศึกษา ได้ทำการวิจัยในเซลล์กระดูกอ่อน ที่ถูกกระตุ้นด้วย IL-1 Beta (อินเตอร์ลิคิลวัน เบต้า) และ เซซามิน (Sesamin) จากนั้นทำการศึกษาระดับโมเลกุล พบว่า สารเซซามิน (Sesamin) สามารถยับยั้งการออกฤทธิ์ของ IL-1 Beta (อินเตอร์ลิคิลวัน เบต้า) ได้ เป็นผลทำให้มีการลดลงของเอนไซม์ MMP13 ที่ไปย่อยสลายคอลลาเจน และสารชีวโมเลกุลอื่นในกระดูกอ่อน ได้อย่างชัดเจน
กราฟ_การทำงานของเซซามิน
2. สารสกัดเซซามิน (Sesamin) สามารถลดปริมาณการสร้าง หรือสังเคราะห์ของสารสื่ออักเสบชนิด Interleukin-1 Beta และ Tumor Necrosis Factor-Alpha ได้ ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาวิจัย โดยการกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 ซึ่งเป็นผลทำให้การหลั่งสารสื่ออักเสบเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อได้รับสารสกัดเซซามิน (Sesamin) ร่วมด้วย จะทำให้มีการสร้าง และปล่อยสารสื่ออักเสบ IL-1 Beta ออกมาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน แสดงดังรูป
 
Powered by MakeWebEasy.com